آمار من و فولدر آشنای آهنگ های غمگینم... - نقطه ویرگول
X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 28 آذر‌ماه سال 1390 @ 11:30 ب.ظ

من و فولدر آشنای آهنگ های غمگینم...

من و فولدر آشنای آهنگ های غمگینم...

و اتاقی که پر است از دود...دارم می سوزانمت عزیزم, تو را در ذهن خود می سوزانم...دودت را باد می برد,خاکسترت هم نصیب خاک می شود,و برای من از تو, تصویری موهوم می ماند و تصوری خیالی...در مثلث باد و خاک من,من خسته از همه بی چیز ترم.من تو را در ذهن خود خلق کردم, نهال بی ریشه ات را آب دادم,دوستت داشتم.برگ های نوجوانت را نوزاش کردم و با خیال خود,به تو شاخ و بال بخشیدم.درخت شدی.تنومند شدی. آه عشق من,قلب من برای عظمتت کوچک بود.در

جانم ریشه دواندی.سینه و زبان و چشم ها و گوش هایم, جایگاه تو شد.به مغز رسیدی.تالاموس ها, جسم پینه ای,لیمبیک و قشر مخ... حالا که تمام مغزم از آن توست,جمجمه ام دارد می ترکد...

اما تو هنوز غایبی.گاهی وقتها فکر می کنم تمام تو,قرار است یک روز از من بیرون بیاید و در یک بدن دیگر خلاصه  شود و چشم های مهربانت را, تماشا کنم.و می توانم از تمام دنیا,به تو رو بیاورم و بگویم می خواهمت و تو همانگونه که در جان من درخت شدی, بمانی و من بر تو تکیه کنم از تمام ناراحتی هایم...